Lundon, 13an de julio 2020: Libro de Jesaja 1: 10-17.

Auxskultu la vorton de la Eternulo, estroj de Sodom! Aŭskultu la instruon de nia Dio, homoj de Gomora! Kion mi zorgas pri la nombro de viaj oferoj? diras la Eternulo. Mi havis sufiĉe da tute bruligitaj virŝafoj kaj grasaj grasajoj; En la sango de bovidoj, ŝafidoj kaj kaproj mi trovas nenian plezuron. Kiam vi eniros viziti min, kiu demandas ĉi tiujn vi? Dispremu ne plu miajn kortojn! Ne alportu plu senvalorajn ofertojn; via incenso estas malbona por mi. Nova luno kaj sabato, kunvokantaj kunvenoj, oktavoj kun malboneco; ĉi tiujn mi ne povas elporti. Viajn novajn lunojn kaj festivalojn mi abomenas; ili pezas min, mi lacigas min de la ŝarĝo. Kiam vi etendas viajn manojn, mi fermas miajn okulojn al vi; Kvankam vi preĝas des pli, mi ne aŭskultos. Viaj manoj estas plenaj de sango! Lavu vin puraj! Forigu viajn misfarojn de antaŭ miaj okuloj; ĉesu fari malbonon; lernu fari bonon. Faru justecon via celo: forigu la krimulon, aŭdu la pledon de orfoj, defendu la vidvinon.

Rimarkoj kaj preĝoj