Lundon, 13an de julio 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 10: 34-42.11: 1.

Jesuo diris al siaj Apostoloj: "Ne pensu, ke mi venis por alporti pacon sur la teron. Mi venis, por alporti ne pacon sed glavon. Ĉar mi venis, por starigi viron kontraŭ sian patron, filinon kontraŭ sian patrinon, kaj bofilinon kontraŭ sia bopatrino; kaj iuj malamikoj estos tiuj de lia domo. ' Kiu amas patron aŭ patrinon pli ol mi, tiu ne indas min, kaj tiu, kiu amas filon aŭ filinon pli ol min, ne indas min; kaj tiu, kiu ne prenas sian krucon kaj sekvas post mi, ne indas min. Kiu trovos sian vivon, tiu perdos ĝin, kaj kiu perdos sian vivon pro mi, tiu trovos ĝin. Kiu vin akceptas, tiu min ricevas, kaj kiu min akceptas, tiu ricevas min. Kiu ricevas profeton pro tio, ke li estas profeto, tiu ricevos rekompencon de profeto, kaj kiu ricevas justulon pro tio, ke li estas justa, ricevos rekompencon de justulo. Kaj kiu donas nur tason da malvarma akvo al unu el ĉi tiuj malgrandaj por trinki ĉar li estas disĉiplo – am, mi diras al vi, li certe ne perdos sian rekompencon. "Kiam Jesuo finis doni ĉi tiujn ordonojn al siaj dek du disĉiploj. , li foriris de tiu loko por instrui kaj prediki en iliaj urboj.

Rimarkoj kaj preĝoj