Lundon, 14 Oktobro 2019: Letero al la Romanoj 1: 1-7.

Paŭlo, sklavo de Kristo Jesuo, vokis esti apostolo kaj apartigita por la evangelio de Dio, kiun li antaŭe promesis per siaj profetoj en la sanktaj Skriboj, la evangelio pri sia Filo, descendis de David laŭ la karno, sed establita kiel Filo de Dio potenca laŭ la spirito de sankteco per releviĝo el la mortintoj, Jesuo Kristo, nia Sinjoro. Per li ni ricevis la gracon de la apostolado, por kaŭzi la obeon al la fido, pro lia nomo, inter ĉiuj nacianoj, inter kiuj vi ankaŭ estas nomataj aparteni al Jesuo Kristo; al ĉiuj amataj de Dio en Romo, vokitaj esti sanktaj. Graco al vi kaj paco de Dio, nia Patro kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.

Rimarkoj kaj preĝoj