Lundon, 16 Marto 2020: 2a libro de Reĝoj 5: 1-15a.

Naaman, la armea estro de la reĝo de Aram, estis tre estimata kaj respektata de sia sinjoro, ĉar per li la Eternulo venigis Venĉon. Sed kuraĝa kiel li estis, la viro estis leprulo. Nun la Arameanoj estis kaptintaj el la lando de Israelo atakante knabineton, kiu fariĝis la servanto de la edzino de Naaman. "Se nur mia mastro prezentus sin al la profeto en Samario," ŝi diris al sia sinjorino, "li kuracus lin pri sia lepro." Naaman iris kaj diris al sia sinjoro nur tion, kion diris la sklavino el la lando Izrael. "Iru," diris la reĝo de Aram. "Mi sendos leteron al la reĝo de Izrael." Kaj Naaman eliris, portante kune dek argxentajn talentojn, ses mil orajn vestojn kaj dek festajn vestojn. Al la reĝo de Izrael li alportis la leteron, kiu estis dirita: "Per ĉi tiu letero mi sendas al vi mian servanton Naaman, por ke vi resanigu lin pri lia lepro." Kiam li legis la leteron, la reĝo de Israelo disŝiris siajn vestojn kaj ekkriis: "Ĉu mi estas dio kun potenco super vivo kaj morto, ke ĉi tiu viro sendu iun al mi, ke li resaniĝu de lepro? Atentu! Vi povas vidi, ke li estas nur serĉante kverelon kun mi! " Kiam Elisxa, la homo de Dio, auxdis, ke la regxo de Izrael dissxiris siajn vestojn, li sendis vorton al la regxo: "Kial vi dissxiris viajn vestojn? Li venu al mi kaj eksciu, ke estas profeto en Izrael. " Naaman venis kun siaj ĉevaloj kaj ĉaroj kaj haltis ĉe la pordo de la domo de Eliŝa. La profeto sendis al li la mesaĝon: "Iru kaj lavu sep fojojn en Jordan, kaj via karno resaniĝos, kaj vi estos pura." Sed Naaman foriris kolere, dirante: "Mi pensis, ke li certe eliros kaj stariĝos tie por alvoki la Eternulon, sian Dion, kaj movos sian manon sur la lokon kaj tiel kuracos la lepro. Ĉu la riveroj de Damasko ne estas, Abana kaj Farhar, pli bonaj ol ĉiuj akvoj de Izrael? Ĉu mi ne povus lavi min kaj purigi ĝin? Kun tio, li koleriĝis kaj foriris. Sed liaj servantoj venis kaj diskutis kun li. "Mia patro," ili diris, "se la profeto dirus al vi, ke vi faru ion eksterordinaran, ĉu vi ne estus farinta ĝin? Ĉiam pli, ĉar li diris al vi, 'Lavu kaj estu pura,' ĉu vi faru kiel li diris. " Kaj Naaman malsupreniris kaj plonĝis en Jordan sep fojojn laŭ la vorto de la homo de Dio. Lia karno denove fariĝis kiel la karno de malgranda infano, kaj li estis pura. Li revenis kun sia tuta sekvantaro al la homo de Dio. Alveninte, li staris antaŭ li kaj diris: "Nun mi scias, ke ne ekzistas Dio sur la tuta tero, krom en Izrael. Bonvolu akcepti donacon de via servanto."

Rimarkoj kaj preĝoj