Lundon, 16 septembron 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 7: 1-10.

Kiam Jesuo finis ĉiujn siajn vortojn al la popolo, li eniris Kapernaumon. Centestro havis sklavon, kiu malsanis kaj estis mortonta, kaj li estis valora por li. Aŭdinte pri Jesuo, li sendis al li pliaĝulojn de la Judoj, petante lin veni kaj savi la vivon de sia sklavo. Ili proksimiĝis al Jesuo kaj forte instigis lin veni, dirante: "Li meritas, ke vi faru ĉi tion por li, ĉar li amas nian nacion kaj li konstruis por ni la sinagogon." Kaj Jesuo iris kun ili, sed kiam li estis nur mallongan distancon de la domo, la centestro sendis amikojn por diri al li, "Sinjoro, ne ĝenu vin, ĉar mi ne indas vin eniri sub mian tegmenton. Tial mi Mi ne konsideris min inda veni al vi, sed diru la vorton kaj resanigu mian servanton. Ankaŭ mi estas homo submetita al aŭtoritato, kun soldatoj submetitaj al mi. Kaj mi diras al unu: "Iru," kaj li foriras kaj al alia, "Venu ĉi tien", kaj li venas; kaj al mia sklavo, "Faru ĉi tion," kaj li tion faras. Aŭdinte tion, li miris lin kaj, turninte sin, diris al la homamaso sekvante lin: "Mi diras al vi, eĉ en Israelo mi ne trovis tian fidon." Kiam la senditoj revenis en la domon, ili trovis la sklavon en bona sano.

Rimarkoj kaj preĝoj