Lundon, 16an de decembro 2019: Libro de Numeroj 24: 2-7.15-17a.

Kiam Bileam levis la okulojn kaj vidis Izraelon tendaron, tribon laŭ tribo, la spirito de Dio venis sur lin, kaj li donis voĉon al sia orakolo: La parolado de Balaam, filo de Beor, la elparolo de la homo, kies okulo estas vera, La elparolo de tiu, kiu aŭdas tion, kion Dio diras kaj scias, kion scias la Plejaltulo, De unu, kiu vidas tion, la Plejpotenculo, envolvita kaj kun okuloj malkaŝitaj: Kiel bonas viaj tendoj, ho Jakobo; viaj tendoj, ho Izrael! Ili estas kiel ĝardenoj apud rivereto, kiel la cedroj plantitaj de la Eternulo. Liaj putoj cedos liberajn akvojn, li havos la maron atingeblan; Lia reĝo leviĝos pli alte ol. . . . kaj lia reĝeco altigxos. Tiam Balaam diris al sia orakolo: la diro de Balaam, filo de Beor, la utilo de la homo, kies okulo estas vera, la diro de tiu, kiu aŭdas tion, kion Dio diras kaj scias, kion scias la Plejaltulo, pri iu, kiu vidas tion. la Plejpotenca vidas, envolvita kaj kun okuloj malkaŝitaj. Mi vidas lin, kvankam ne nun; Mi vidas lin, kvankam li ne estas proksima: Stelo antaŭeniros de Jakob, kaj stabo leviĝos de Izrael, kiu frapos la spurojn de Moab kaj la kraniojn de ĉiuj Ŝutidoj;

Rimarkoj kaj preĝoj