Lundon, 16an de septembro 2019: Psalmoj 28 (27): 2.7.8-9.

Aŭskultu la sonon de mia pledo, kiam mi krias al vi, levante miajn manojn al via sankta sanktejo. La Eternulo estas mia forto kaj mia ŝildo. En li mia koro fidas, kaj mi trovas helpon; tiam mia koro eksaltas, kaj per mia kanto mi dankas lin. La Eternulo estas la forto de Sia popolo, la savo de la sanktoleito. Savu vian popolon, kaj benu vian heredon; nutru ilin, kaj portu ilin por ĉiam!

Rimarkoj kaj preĝoj