Lundon, 17 aŭgusto 2020: Libro de Ezekiel 24: 15-24.

Tiel aperis al mi la vorto de la Eternulo: Ho filo de homo, per subita bato mi forprenas de vi la plezuron de viaj okuloj, sed ne ploru nek ploru nek largu larmojn. Ĝenu en silento, ne lamentu la mortintojn, ligu vian turbanon, metu viajn sandalojn sur viajn piedojn, ne kovru vian barbon, kaj ne manĝu la kutiman panon. Tiun vesperon mia edzino mortis, kaj la sekvan matenon mi faris, kiel oni ordonis al mi. Kaj la homoj demandis min: "Ĉu vi ne diros al ni, kion signifas ĉio ĉi tio, kion vi faras?" Mi do parolis al la popolo en tiu mateno, dirante al ili: Tiel aperis al mi la vorto de la Eternulo: Diru al la domo de Izrael: Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Mi nun dezertigos mian sanktejon, la fortikaĵon de via fiero, la plezuro de viaj okuloj, deziro de via animo. La filoj kaj filinoj, kiujn vi forlasis, falos de glavo. Vi faru, kiel mi faris, ne kovrante viajn barbon kaj ne manĝante la kutiman panon. Viaj turbanoj restos sur viaj kapoj, viaj sandaloj sur viaj piedoj. Vi ne ploros kaj ploros, sed vi putros pro viaj pekoj kaj ĝemos unu al la alia. Ezekiel estos por vi signo: ĉion, kion vi faris, vi faros, kiam ĝi okazos. Kaj vi scios, ke Mi estas la Eternulo.

Rimarkoj kaj preĝoj