Lundon, 17an de februaro 2020: Psalmoj 119 (118): 67.68.71.72.75.76.

Antaŭ ol mi suferis, mi erarvagis, sed nun mi observas vian promeson. Vi estas bona kaj bonega; instruu al mi viajn statutojn. Bonas al mi, ke mi suferis, por ke mi lernu viajn statutojn. La leĝo de via buŝo estas al mi pli altvalora ol miloj da oraj kaj arĝentaj pecoj. Mi scias, ho Eternulo, ke Viaj ordenoj estas justaj, kaj laŭ Via fideleco Vi min afliktis. Via bonkoreco konsolu min laŭ via promeso al via servanto.

Rimarkoj kaj preĝoj