Lundon, 18an de novembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 18: 35-43.

Kiam Jesuo alproksimiĝis al Jeriicho, blindulo sidis apud la vojo almozpetante, kaj aŭdinte homamason irantan, li demandis, kio okazis. Ili diris al li, "Jesuo el Nazaret preterpasas." Li kriis, "Jesuo, Filo de David, kompatu min!" La homoj, kiuj marŝis antaŭen, admonis lin, dirante, ke li silentu, sed li ĉiam pli vokis: "Filo de David, kompatu min!" Jesuo haltis kaj ordonis, ke oni alkonduku lin; kaj alproksimiĝinte, Jesuo demandis lin: Kion vi volas, ke mi faru por vi? Li respondis: "Sinjoro, bonvolu lasi min vidi." Jesuo diris al li: "Vidu; via fido vin savis." Li tuj ricevis sian vidon kaj sekvis lin, donante gloron al Dio. Vidinte tion, ĉiuj homoj laŭdis Dion.

Rimarkoj kaj preĝoj