Lundon, 19 Aŭgusto 2019: Libro de Juĝistoj 2: 11-19.

La Izraelidoj ofendis la Eternulon servante la Baalojn. Forlasi la Eternulon, la Dion de iliaj patroj, kiu kondukis ilin el la lando Egipta, ili sekvis la aliajn diojn de la diversaj nacioj ĉirkaŭ ili, kaj per sia adoro al ĉi tiuj dioj incitis la Eternulon. Ĉar ili forlasis lin kaj servis al Baal kaj al la Aŝtarotoj, la kolero de la Eternulo ekflamis kontraŭ Izrael, kaj Li transdonis ilin al rabistoj, kiuj rabis ilin. Li permesis al ili fali en la potencon de siaj malamikoj ĉirkaŭ kiuj ili ne plu povis rezisti. Ĉio, kion ili entreprenis, la Eternulo fariĝis en ili katastrofo, ĉar en Sia avertado Li ĵuris, ke li faros, ĝis ili estos en granda mizero. Eĉ kiam la Eternulo starigis juĝistojn, por savi ilin de la povo de iliaj rabistoj, ili ne aŭskultis iliajn juĝistojn, sed forlasis sin al la adoro de aliaj dioj. Ili rapide foriris de la vojo, kiun prenis iliaj patroj, kaj ne sekvis ilian ekzemplon de obeo al la ordonoj de la Eternulo. Kiam ajn la Eternulo starigis juĝistojn por ili, li estus kun la juĝisto kaj savos ilin de la potenco de iliaj malamikoj, tiel longe kiel la juĝisto vivos; tiel la Eternulo kompatis iliajn mizerajn kriojn de mizero sub iliaj premantoj. Sed kiam la juĝisto mortis, ili falus kaj farus pli malbonajn ol iliaj patroj, sekvante aliajn diojn diservante kaj adoratajn, forlasi neniun el iliaj malbonaj praktikoj aŭ obstinaj kondutoj.

Rimarkoj kaj preĝoj