Lundon, 19 Aŭgusto 2019: Psalmoj 106 (105): 34-35.36-37.39-40.43ab.44.

Ili ne ekstermis la popolojn, kiel ordonis al ili la Eternulo, Sed miksiĝis kun la nacioj kaj lernis iliajn farojn. Ili servis siajn idolojn, kiuj fariĝis kaptilo por ili. Ili oferis siajn filojn kaj siajn filinojn al demonoj. Ili malpurigis ilin per siaj verkoj, kaj dezirataj de siaj krimoj. Kaj la Eternulo ekkoleris kontraŭ Sia popolo kaj abomenis Sian heredaĵon. Multfoje li savis ilin, sed ili konfuzis lin per siaj konsiloj. Tamen li atentis ilian aflikton, kiam li aŭdis ilian kriadon.

Rimarkoj kaj preĝoj