Lundon, 19 Aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 19: 16-22.

Junulo alproksimiĝis al Jesuo kaj diris, “Majstro, kian bonon mi devas fari por gajni eternan vivon?” Li respondis, “Kial vi demandas min pri la bono? Estas nur Unu, kiu estas bona. Se vi volas eniri en la vivon, observu la ordonojn.” Li demandis lin, “Kiuj?” Kaj Jesuo respondis: “Vi ne mortigos; vi ne adultos; vi ne ŝtelos; vi ne atestos falsan ateston; honoru vian patron kaj vian patrinon”; kaj “vi amas vian proksimulon kiel vin mem.” junulo diris al li, “Ĉion ĉi tion mi observis. Kion mi ankoraŭ mankas?” Jesuo diris al li: “Se vi volas esti perfekta, iru, vendu tion, kion vi havas kaj donos al (la) malriĉuloj, kaj vi havos trezoron en la ĉielo. Tiam venu, sekvu min.” Kiam la junulo aŭdis ĉi tiun deklaron, li foriris malĝoja, ĉar li havis multajn havaĵojn.

Rimarkoj kaj preĝoj