Lundon, 2 decembro 2019: Libro de Jesaja 4: 2-6.

En tiu tago, la branĉo de la Eternulo fariĝos gloro kaj gloro, kaj la frukto de la tero estos honoro kaj splendo por la postvivantoj de Izrael. Tiu, kiu restas en Cion kaj kiu restas en Jerusalem, estos nomata sankta: ĉiu markita por la vivo en Jerusalem. Kiam la Eternulo forŝovos la supertuton de la filinoj de Cion kaj elpurigos la sangon de Jerusalemo el ŝia mezo kun eksplodo de severa juĝo, tiam la Eternulo kreos sur la tuta loko de la monto Cion kaj super ŝia loko de kunveno fumantan nubon. tage kaj lumo de flama fajro nokte. Ĉar antaŭ ĉio, lia gloro estos ŝirmejo kaj protekto: ombro de la paraŝutiga varmego de la tago, rifuĝo kaj kovro de ŝtormo kaj pluvo.

Rimarkoj kaj preĝoj