Lundon 2 Decembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 8: 5-11.

Kiam Jesuo eniris Kapernaumon, centestro proksimiĝis al li kaj vokis lin, dirante: "Sinjoro, mia servanto kuŝas hejme paralizita, terure timanta." Kaj li diris al li: Mi venos, por resanigi lin. La centestro respondis: "Sinjoro, mi ne indas, ke vi eniru sub mian tegmenton; nur diru la vorton kaj mia servanto resaniĝos. Ĉar ankaŭ mi estas homo submetita al aŭtoritato, kun soldatoj submetitaj al mi. Kaj mi diru al unu: "Iru, kaj li iras; kaj al alia," Venu ĉi tien ", kaj li venas; kaj al mia sklavo," Faru ĉi tion, "kaj li tion faras." Kiam Jesuo aŭdis ĉi tion, li miregis kaj diris al tiuj, kiuj lin sekvis: "Amen, mi diras al vi, en neniu en Izrael mi trovis tian fidon. Mi diras al vi, multaj venos de la oriento kaj la okcidento, kaj iros kun Abraham, Isaak, kaj Jakob dum la festeno en la regno de la ĉielo. "

Rimarkoj kaj preĝoj