Lundon 2 Marto 2020: Psalmoj 19 (18): 8.9.10.15.

La leĝo de la Eternulo estas perfekta, refreŝigante la animon; La dekreto de la Eternulo estas fidinda, donante saĝon al simpluloj. La ordonoj de la Eternulo pravas, ĝojante la koron; La ordono de la Eternulo estas klara, lumanta la okulon. La timo antaŭ la Eternulo estas pura, eterna; La ordonoj de la Eternulo estas veraj, ĉiuj nur. La vortoj de mia buŝo kaj la penso de mia koro trovu favoron antaŭ Vi, ho Eternulo, mia roko kaj mia elaĉetanto.

Rimarkoj kaj preĝoj