Lundon 2 Marto 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 25: 31-46.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Kiam la Filo de homo venos en sia gloro, kaj ĉiuj anĝeloj kun li, li sidos sur sia glora trono, kaj ĉiuj nacioj kolektiĝos antaŭ li. Kaj li apartigos ilin unu de la alia. ĉar paŝtisto apartigas la ŝafojn disde la kaproj. Li metos la ŝafojn dekstren kaj la kaprojn maldekstre. Tiam la reĝo diros al tiuj dekstre: 'Venu, vi, kiu estas benata de mia Patro. regno preparita por vi de la fundamento de la mondo. Ĉar mi estis malsata kaj vi donis al mi manĝaĵon, mi soifis, kaj vi donis al mi trinki, fremdulo kaj vi bonvenigis min, nuda kaj vi vestis min, malsana kaj vi zorgis pri mi, en malliberejo kaj vi vizitis min. ' Tiam virtulo respondos al li kaj diros: "Sinjoro, kiam ni vidis vin malsata kaj nutri vin, aŭ soifanta kaj donos al vi trinki? Kiam ni vidis vin fremdulo kaj bonvenigis vin, aŭ nuda kaj vestita vin? Kiam ni vidis nin?" ĉu vi malsanas aŭ en malliberejo kaj vizitas vin? ' Kaj la reĝo diris al ili en respondo: "Amen, mi diras al vi, kion ajn vi faris por unu el ĉi tiuj plej malgrandaj fratoj, vi faris por mi." Kaj li diros al tiuj maldekstren: Foriru de mi, vi malbenitaj, en la eternan fajron preparitan por la diablo kaj liaj anĝeloj. Ĉar mi estis malsata kaj vi ne donis manĝaĵon al mi, mi soifis, kaj vi ne trinkis al mi. , fremdulo kaj vi ne donis al mi bonvenon, nuda kaj vi donis al mi neniun vestaĵon, malsanan kaj en malliberejo, kaj vi ne zorgis pri mi. " Tiam ili respondos kaj diros: "Sinjoro, kiam ni vidis vin malsata aŭ soifa aŭ fremdulo, aŭ nuda aŭ malsana aŭ en malliberejo, kaj ne servos al viaj bezonoj?" Li respondos al ili, "Amen, mi diras al vi, kion vi ne faris por unu el ĉi tiuj plej malgrandaj, vi ne faris por mi." Kaj ĉi tiuj iros al eterna puno, sed justuloj al eterna vivo. "

Rimarkoj kaj preĝoj