Lundon 2 marton 2020: Libro de Levitiko 19: 1-2.11-18.

La Eternulo diris al Moseo: "Parolu al la tuta israela komunumo kaj diru al ili: Estu sankta, ĉar mi, la Eternulo, via Dio, estas sankta." Vi ne ŝtelu. Vi ne mensogu aŭ ne parolu unu kun la alia. Vi ne ĵuru per mia nomo, kaj tiel malhonoras la nomon de via Dio. Mi estas la Eternulo. "Vi ne prirabu kaj ne prirabu vian proksimulon. Vi ne retenos dum la nokto la salajron de via taglaboristo. Vi ne malbenu surdulon aŭ ne faligu falilon antaŭ la blindulon, sed vi timu vian Dion. Mi estas la Sinjoro. "Vi ne agas malhoneste juĝante. Ne montru nek partiecon al malfortulo nek sentemo al potenculoj, sed juĝu viajn samulojn juste. Ne iru disvastigi kalumnion inter viaj parencoj; kaj vi ne staros senĝene, kiam ekvivos la vivo de via proksimulo. Mi estas la Eternulo. "Vi ne portu malamon al via frato en via koro. Kvankam vi eble devos riproĉi vian kunulon, ne faru malbonon pro li. Ne venĝu vin kaj ne ĝuu malbonhumoron kontraŭ viaj samlandanoj. Vi amos vian proksimulon kiel vi mem. Mi estas la Eternulo.

Rimarkoj kaj preĝoj