Lundon, 2 septembro 2019: Unua Letero al Tesalonikanoj 4: 13-18.

Ni ne volas, ke vi ne konstatu, fratoj kaj fratinoj, pri tiuj, kiuj endormiĝis, por ke vi ne ĝenu kiel la ceteraj, kiuj havas nenian esperon. Ĉar se ni kredas, ke Jesuo mortis kaj resurektiĝis, tiel same Dio venigos kun li tiujn, kiuj endormiĝis. Ja ni diras tion al la vorto de la Sinjoro, ke ni, kiuj estas vivaj, kiuj restas ĝis la veno de la Sinjoro, certe ne antaŭos tiujn, kiuj endormiĝis. Ĉar la Sinjoro mem, per vorto de ordono, per voĉo de arhangangelo kaj per trumpeto de Dio, malsupreniros el la ĉielo, kaj la mortintoj en Kristo leviĝos unue. Tiam ni vivantaj, kiuj restas, restos kaptitaj kune kun ili en la nuboj por renkonti la Sinjoron en la aero. Tiel ni estos ĉiam kun la Sinjoro. Tial konsolu unu la alian per ĉi tiuj vortoj.

Rimarkoj kaj preĝoj