Lundon 2 septembron 2019: Psalmoj 96 (95): 1.3.4-5.11-12.13.

Kantu al la Eternulo novan kanton; kantu al la Eternulo, ĉiuj viaj landoj. Rakontu pri Lia gloro inter la nacioj; inter ĉiuj popoloj, liaj mirindaj faroj. Ĉar granda estas la Eternulo kaj alte laŭdinda; timinda li estas, pli ol ĉiuj dioj. Ĉar ĉiuj dioj de la nacioj estas neniaj aferoj, sed la Eternulo kreis la ĉielon. Ĝoju la ĉielo kaj ĝoju la tero; resonu la maron kaj tion, kio plenigas ĝin; Ĝoju la ĉielo kaj ĝoju la tero; Resonu la maro kaj tio, kio ĝin plenigas; ĝoju la ebenaĵoj kaj ĉio, kio estas en ili. Tiam ĉiuj arboj de la arbaro laŭdos la Eternulon. Venas la Eternulo, Li venas, por regi la teron. Li regos la mondon kun justeco kaj la popolojn per sia konstanteco.

Rimarkoj kaj preĝoj