Lundon, 20 aprilon 2020: Agoj de la Apostoloj 4: 23-31.

Post ilia liberiĝo Petro kaj Johano revenis al sia propra popolo kaj raportis, kion diris al ili la ĉefpastroj kaj aĝestroj. Kaj aŭdinte tion, ili levis sian voĉon al Dio kun unu voĉo kaj diris: Suverena Sinjoro, kreinto de la ĉielo kaj la tero kaj de la maro kaj ĉio, kio estas en ili, vi diris per la sankta Spirito per la buŝo de nia patro David. Via servanto: "Kial la nacianoj ekkoleris kaj la popoloj amuziĝis? La reĝoj de la tero starigis sin kaj la princoj kolektiĝis kontraŭ la Sinjoro kaj kontraŭ lia sanktoleito." Efektive ili kolektiĝis en ĉi tiu urbo kontraŭ via sankta servisto Jesuo, kiun vi sanktoleis, Herodo kaj Pontio Pilato, kune kun la nacianoj kaj la popoloj de Izrael, por fari tion, kion via mano kaj (via) antaŭ longe planis okazi. Kaj nun Sinjoro, atentu pri iliaj minacoj, kaj ebligu al viaj servistoj paroli vian vorton kun ĉiuj aŭdacoj, dum vi etendas (vian) manon por resanigi, kaj signoj kaj mirindaĵoj estas faritaj per la nomo de via sankta servisto Jesuo. " Dum ili preĝis, la loko, kie ili estis kolektitaj, skuis, kaj ili ĉiuj pleniĝis per la sankta Spirito kaj daŭre parolis la vorton de Dio kun aŭdaco.

Rimarkoj kaj preĝoj