Lundon, 20 aprilon 2020: Psalmoj 2: 1-3.4-6.7-9.

Kial la popoloj koleras kaj la popoloj parolas malsaĝecon? La reĝoj de la tero leviĝas, kaj la princoj kune konspiras kontraŭ la Eternulo kaj kontraŭ Lia sanktoleito: "Ni rompu iliajn kordojn kaj forĵetu de ni siajn ligilojn!" Kiu estas trono en la ĉielo, ridas; la Eternulo ilin direktas. Tiam kun kolero li parolas al ili; Li teruras ilin per sia kolero: "Mi mem starigis mian reĝon sur Cion, mia sankta monto." Mi proklamos la dekreton de la Eternulo: la Eternulo diris al mi: "Vi estas mia Filo, hodiaŭ mi naskis vin." Mi proklamos la dekreton de la Eternulo. La Eternulo diris al mi: "Vi estas mia Filo, hodiaŭ mi naskis vin." "Petu de mi kaj mi donos al vi la naciojn kiel heredon kaj la finojn de la tero por via posedo. Vi regos ilin per fera vergo; vi disbatos ilin kiel argilan teleron."

Rimarkoj kaj preĝoj