Lundon, 20 januaro 2020: 1-a libro de Samuelo 15: 16-23.

Samuel diris al Saul: "Haltu! Lasu min diri al vi, kion la Eternulo diris al mi hieraŭ vespere." Kaj Saul respondis: "Parolu!" Samuel tiam diris: "Kvankam vi estas malmulta laŭ via estimo, ĉu vi ne estas estro de la triboj de Izrael? La Eternulo sanktoleis vin reĝo de Izrael kaj sendis vin en mision, dirante: 'Iru kaj submetu la pekintajn Amalekidojn sub malpermeson de detruado? Batalu kontraŭ ili ĝis vi ekstermos ilin. Kial do vi malobeis la Eternulon? Vi prirabis la rabadon, tiel ĉagrenante la Eternulon. Kaj Saul respondis al Samuel: "Mi ja obeis la Eternulon kaj plenumis la mision, kiun la Eternulo min sendis. Mi revenigis Agagon kaj detruis Amalekon sub la malpermeso. Sed de la rabado, la viroj prenis ŝafojn kaj bovojn, la plej bonajn. pri tio, kio estis malpermesita, oferi al la Eternulo, sia Dio, en Gilgal. " Sed Samuel diris: "Ĉu la Eternulo tiel ĝojas pri holokaŭstoj kaj oferoj, kiel por obeado al la ordono de la Eternulo? Obeo estas pli bona ol ofero kaj submetado ol la sebo de virŝafoj. Ĉar peko kiel divenado estas ribelo, kaj supozado estas la krimo de idolkulto. Ĉar vi malakceptis la ordonon de la Eternulo, li ankaŭ malakceptis vin kiel reganto.

Rimarkoj kaj preĝoj