Lundon, 20 julion 2020: Libro de Miicaa 6: 1-4.6-8.

Aŭskultu, kion diras la Eternulo: Leviĝu, prezentu vian pledon antaŭ la montoj, kaj la montetoj aŭdu vian voĉon! Auxskultu, ho montoj, la petegon de la Eternulo, atentu, ho fundamentoj de la tero! Ĉar la Eternulo pledas kontraŭ Sia popolo, Li jugxas kun Izrael. Ho mia popolo, kion mi faris al vi, aŭ kiel mi eluzis vin? Respondu al mi! Ĉar Mi elkondukis vin el la lando Egipta, de la loko de sklaveco, mi liberigis vin; Kaj mi sendis antaŭ vi Moseon, Aaronon kaj Mirjamon. Kun kio mi venos antaŭ la Eternulon, kaj mi kliniĝos antaŭ Dio plej alte? Ĉu mi venu antaŭ li kun holokaŭstoj, kun bovidoj jaraĝaj? Ĉu la Eternulo plaĉos al miloj da virsxafoj, kun mirindaj torentoj da oleo? Ĉu mi donu mian unuenaskiton pro mia krimo, la frukton de mia korpo pro la peko de mia animo? Oni diris al vi, ho viro, kio estas bona kaj kion la Eternulo postulas de vi: Nur fari bonon kaj ami bonecon kaj promeni humile kun via Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj