Lundon, 20 julion 2020: Psalmoj 50 (49): 5-6.8-9.16bc-17.21.23.

"Kolektu miajn fidelulojn antaŭ mi, tiujn, kiuj faris interligon kun mi per ofero." Tiuj, kiuj faris interligon kun mi per ofero. "Kaj la ĉielo proklamas Lian justecon; ĉar Dio mem estas juĝisto." Ne pro viaj oferoj mi riproĉas vin, ĉar viaj bruloferoj estas ĉiam antaŭ mi. " "Ne pro viaj oferoj mi riproĉas vin, ĉar viaj bruloferoj estas ĉiam antaŭ mi. Mi prenas de via domo neniun bovidon, kaj kaprojn ne elprenu." Sed al la malpiulo Dio diras: "Kial vi recitas miajn ordonojn kaj profesas mian interligon per viaj lipoj? Kial vi recitas miajn statutojn kaj profesias mian interligon per via buŝo, kvankam vi malamas disciplinon kaj ĵetas miajn vortojn malantaŭ vi?" "Kiam vi faros ĉi tion, ĉu mi surdigos ĝin? Aŭ ĉu vi pensas, ke mi similas al vi mem? Mi korektos vin desegnante ilin antaŭ viaj okuloj. Tiu, kiu ofertas laŭdon kiel oferon, gloras min; kaj al tiu, kiu iras la ĝustan vojon, mi montros la savon de Dio. "

Rimarkoj kaj preĝoj