Lundon, 21 Oktobro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 1: 69-70.71-72.73-75.

Li venis helpe de sia popolo kaj liberigis ilin. Li levis por ni potencan savanton, Naskiĝinta el la domo de sia servanto David. Per siaj sanktaj profetoj li promesis de malnova tempo, ke li savos nin de niaj malamikoj, de la manoj de ĉiuj, kiuj malamas nin. Li promesis montri kompaton al niaj patroj kaj memori sian sanktan interligon. Ĉi tiu estis la ĵuro, kiun li ĵuris al nia patro Abraham: liberigi nin de la manoj de niaj malamikoj, liberaj adori lin sen timo, sankta kaj justa antaŭ liaj okuloj dum la tuta vivo de nia vivo.

Rimarkoj kaj preĝoj