Lundon, 22 junion 2020: 2a libro de Reĝoj 17: 5-8.13-15a.18.

Shalmaneser, reĝo de Asirio, okupis la tutan landon kaj atakis Samarion, kiun li sieĝis dum tri jaroj. En la naŭa jaro de Hosea, la reĝo de Asirio prenis Samarion, kaj deportis la Izraelidojn al Asirio, ekloĝante ilin en Halah, ĉe la Haboro, rivero Gozan, kaj en la urboj de la Medoj. Ĉi tio okazis ĉar la Izraelidoj pekis kontraŭ la Eternulo, sia Dio, kiu elkondukis ilin el la lando Egipta, de sub la regado de Faraono, reĝo de Egiptujo, kaj ĉar ili veneradis aliajn diojn. Ili sekvis la ritojn de la nacioj, kiujn la Eternulo forigis de la vojo de la Izraelidoj (kaj de la reĝoj de Izrael, kiujn ili starigis). Kaj kvankam la Eternulo avertis Izraelon kaj Judujon per ĉiu profeto kaj viziisto: "Donu viajn malbonajn vojojn kaj observu Miajn ordonojn kaj leĝojn, konforme al la tuta leĝo, kiun Mi aligis sur viaj patroj, kaj kiun Mi sendis al vi per miaj servantoj, la profetoj, Ili ne aŭskultis, sed estis tiel malmolaj kiel iliaj patroj, kiuj ne kredis al la Eternulo, sia Dio. Ili malaprobis Liajn legxojn, la interligon, kiun Li faris kun iliaj patroj, kaj la avertojn, kiujn Li donis al ili. La vantaĵo, kiun ili postkuris, ili mem fariĝis: ili sekvis la ĉirkaŭajn naciojn, kiujn la Eternulo ordonis al ili ne imiti. Ĝis Lia granda kolero kontraŭ Izrael, la Eternulo forigis ilin de antaŭ Siaj okuloj. Nur la tribo de Jehuda restis.

Rimarkoj kaj preĝoj