Lundon, 23 decembron 2019: Libro de Malachii 3: 1-4.23-24.

Tiele diras la Sinjoro Dio: Jen mi sendas mian senditon por prepari la vojon antaŭ mi; kaj subite venos al la templo la Sinjoro, kiun vi serĉas, kaj la mesaĝisto de la interligo, kiun vi deziros. Jes, li venas, diras la Eternulo Cebaot. Sed kiu eltenos la tagon de sia alveno? Kaj kiu povas stari, kiam li aperas? Ĉar li estas kiel la fajro de la rafino, aŭ kiel la kalkulo de la plenulo. Li sidos rafinante kaj purigante (arĝentan), kaj li purigos la filojn de Levi, Rifinante ilin kiel oron aŭ kiel arĝenton, ke ili alportu ĝustan oferon al la Eternulo. Tiam la ofero de Judujo kaj Jerusalem plaĉos al la Eternulo, kiel en la malnova tempo, kiel en la pasintaj jaroj. Jen Mi sendos al vi Elijan, la profeton, antaŭ ol venos la tago de la Eternulo, la granda kaj terura tago, por turni la korojn de la patroj al iliaj infanoj, kaj la korojn de la infanoj al iliaj patroj, se mi venos kaj frapu la landon per pereo.

Rimarkoj kaj preĝoj