Lundon, 23 Marto 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 4: 43-54.

Tiutempe Jesuo foriris [Samario] al Galileo. Ĉar Jesuo mem atestis, ke profeto havas neniun honoron en sia loko. Kiam li venis en Galileon, la Galileanoj bonvenigis lin, ĉar ili vidis ĉion, kion li faris en Jerusalemo dum la festo; ĉar ili mem iris al la festeno. Poste li revenis al Kanaan en Galileo, kie li faris la akvan vinon. Nun estis reĝa oficialulo, kies filo malsaniĝis en Kapernaum. Aŭdinte, ke Jesuo alvenis en Galileon el Judujo, li iris al li kaj petis lin malsupreniri kaj resanigi sian filon, kiu estis proksime al la morto. Jesuo diris al li: Se vi ne vidas signojn kaj mirindaĵojn, vi ne kredos. La reĝa oficialulo diris al li, "Sinjoro, malsupreniru antaŭ ol mia infano mortos." Jesuo diris al li: "Vi iru, via filo vivos." La viro kredis, kion Jesuo diris al li kaj foriris. Dum li estis revenanta, liaj sklavoj renkontis lin kaj diris al li, ke lia knabo vivos. Li demandis ilin, kiam li rekonsciiĝos. Ili diris al li, "La febro forlasis lin hieraŭ, ĉirkaŭ la posttagmeze." La patro rimarkis, ke ĝuste en tiu tempo Jesuo diris al li, "Via filo vivos", kaj li kaj lia tuta domanaro kredis. Jen la dua signo, kiun Jesuo faris, kiam li venis en Galileon el Judujo.

Rimarkoj kaj preĝoj