Lundon, 23 marton 2020: Libro de Jesaja 65: 17-21.

Tiele diras la Eternulo: Jen, mi estas kreonta novajn ĉielojn kaj novan teron; La pasintaj aferoj ne estos rememorataj aŭ ne memoros. Anstataŭe, ĉiam estos ĝojo kaj feliĉo en tio, kion mi kreas; Ĉar Mi kreas Jerusalemon ĝojo kaj ĝia popolo ĝojo; Mi ĝojos en Jerusalem kaj mi ekĝojos pri mia popolo. Oni ne plu aŭdos tie la sonon de ploro aŭ la kriadon; Jam ne estos en ĝi infano, kiu vivas sed kelkajn tagojn, aŭ maljunulo, kiu ne rondigas sian tutan vivon; Li mortas nura junulo, kiu atingas nur cent jarojn, kaj li, kiu malsukcesas, estos pensita. Ili loĝos en la domoj, kiujn ili konstruas, kaj manĝos la fruktojn de la vinberejoj, kiujn ili plantas.

Rimarkoj kaj preĝoj