Lundon, 23 septembron 2019: Libro de Ezra 1: 1-6.

En la unua jaro de Kiroso, reĝo de Persujo, por plenumi la vorton de la Eternulo, kiun parolis Jeremia, la Eternulo inspiris la reĝon Kiroso el Persujo elsendi ĉi tiun proklamon tra sia regno, kaj parole kaj parole: "Tiel diras Kiroso, reĝo de Persujo: 'Ĉiuj regnoj de la tero donis al mi la Eternulo, Dio de la ĉielo, kaj li ankaŭ komisiis min konstrui al li domon en Jerusalem, kiu estas en Judujo. inter vi apartenas al iu ajn parto de lia popolo, li supreniru, kaj lia Dio estu kun li! Ĉiu, kiu travivis, en kiu ajn loko li loĝis, estu helpata de la homoj de tiu loko per arĝento, oro, varoj kaj brutoj kune kun senvolaj donacoj por la domo de Dio en Jerusalem. "" Tiam la familianoj de Judujo kaj Benjamin kaj la pastroj kaj Levidoj – ĉiu, kiun Dio inspiris por fari tion – preparis. iru por konstrui la domon de la Eternulo en Jerusalem. Ĉiuj iliaj najbaroj donis al ili helpon en ĉiuj manieroj, kun arĝento, oro, varoj, kaj brutoj, kaj kun multaj altvaloraj donacoj krom ĉiuj iliaj senvolaj donacoj.

Rimarkoj kaj preĝoj