Lundon, 24 februaron 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 9: 14-29.

Dum Jesuo malsupreniris de la monto kun Petro, Jakobo, Johano kaj alproksimiĝis al la aliaj disĉiploj, ili vidis grandan homamason ĉirkaŭ ili kaj skribistojn disputantajn kun ili. Tuj vidinte lin, la tuta homamaso miregis. Ili kuris al li kaj salutis lin. Li demandis ilin, "Pri kio vi disputas?" Iu el la homamaso respondis al li: "Majstro, mi venigis al vi mian filon posedatan de muta spirito. Kie ajn ĝi kaptas lin, ĝi ĵetas lin; li ŝaŭmas ĉe la buŝo, muelas la dentojn kaj fariĝas rigida. Mi petis vian disĉiploj por forpeli ĝin, sed ili ne povis fari tion. " Li diris al ili responde: "Ho senfida generacio, ĝis kiam mi restos kun vi? Ĝis kiam mi eltenos vin? Alportu lin al mi." Ili venigis la knabon al li. Kaj vidinte lin, la spirito tuj ĵetis la knabon en konvulsiojn. Kiam li falis sur la teron, li komencis ruliĝi kaj ŝaŭmiĝis ĉe la buŝo. Tiam li demandis sian patron, "Kiel longe ĉi tio okazis al li?" Li respondis, "De infanaĝo. Ofte oni ĵetis lin en fajron kaj akvon por mortigi lin. Sed se vi povas fari ion ajn, kompatu nin kaj helpi nin." Jesuo diris al li, "'Se vi povas!' Ĉio eblas al iu, kiu havas fidon. " Tiam la patro de la knabo kriis, "Mi kredas, helpu mian nekredemon!" Jesuo, vidinte homamason rapide kolektiĝi, admonis la malpuran spiriton kaj diris al ĝi: "Muta kaj surda spirito, mi ordonas al vi: eliru el li kaj neniam eniru lin!" Kriegante kaj ĵetante la knabon en konvulsiojn, ĝi eliris. Li fariĝis kiel kadavro, kio kaŭzis, ke multaj diris: "Li mortis." Sed Jesuo prenis lin per la mano, levis lin, kaj li stariĝis. Kiam li eniris la domon, liaj disĉiploj demandis lin private, "Kial ni ne povus elpeli ĝin?" Li diris al ili, "Ĉi tiu speco nur povas eliri per preĝo."

Rimarkoj kaj preĝoj