Lundon, 25 novembron 2019: Libro de Daniel 1: 1-6.8-20.

En la tria jaro de la reĝado de Jehojakim, reĝo de Judujo, reĝo Nebukadnecar de Babel venis kaj starigis sieĝon al Jerusalem. La Sinjoro transdonis al li Jehojakimon, reĝon de Judujo, kaj iujn el la vazoj de la templo de Dio, kiujn li forportis en la landon Ŝinar kaj metis en la templon trezorejon de sia dio. La reĝo diris al Ashpenaz, sia ĉefa ĉambelano, ke li kunportu iujn el la Izraelidoj de reĝa sango kaj de la nobeluloj, junaj viroj sen ia difekto, belaj, inteligentaj kaj saĝaj, rapidaj lerni, kaj prudentaj laŭ juĝo, kiel ili povus preni siajn loko en la palaco de la reĝo; oni instruis al ili la lingvon kaj literaturon de la thealdeoj; post tri jaroj da trejnado ili devis eniri la servon de la reĝo. La reĝo asignis al ili ĉiutagan porcion de manĝo kaj vino de la reĝa tablo. Inter tiuj estis viroj de Jehuda: Daniel, aniaananja, Mishael, kaj Azarja. Sed Daniel decidis ne malpurigi sin per la manĝo aŭ vino de la reĝo; do li petegis la ĉefan ĉambreton, ke li ŝparu ĉi tiun malpurigon. Kvankam Dio donis al Daniel la favoron kaj simpation de la ĉefa ĉambelano, li tamen diris al Daniel: "Mi timas mian sinjoron la reĝo; estas li, kiu donis al vi vian manĝon kaj trinkaĵon. Se li vidas, ke vi aspektas mizera kompare kun la aliaj junuloj de via aĝo, vi endanĝerigos mian vivon kun la reĝo. " Tiam Daniel diris al la administranto, kiun la estro-ĉambelano komisiis de Daniel, aniaananja, Mishael, kaj Azarja: "Bonvolu testi viajn servistojn dum dek tagoj. Donu al ni legomojn por manĝi kaj akvon por trinki. Tiam vidu, kiel ni aspektas kompare kun la aliaj junuloj, kiuj manĝas de la reĝa tablo, kaj traktas viajn servistojn laŭ tio, kion vi vidas. " Li konsentis ĉi tiun peton, kaj testis ilin dum dek tagoj; post dek tagoj ili aspektis pli sanaj kaj pli bone nutritaj ol iuj el la junaj viroj, kiuj manĝis de la reĝa tablo. Do la administranto daŭre forprenis la manĝaĵojn kaj vinon, kiujn ili ricevis, kaj donis al ili legomojn. Al ĉi tiuj kvar junuloj Dio donis konon kaj lertecon en ĉiuj literaturoj kaj sciencoj, kaj al Daniel la komprenon pri ĉiuj vizioj kaj sonĝoj. En la fino de la tempo, kiam la reĝo specifis por sia preparado, la ĉefkapitano alportis ilin antaŭ Nebukadnecar. Kiam la reĝo parolis kun ĉiuj, neniu estis trovita egala al Daniel, Hanananja, Mishael, kaj Azarja. kaj tiel ili eniris la servadon de la reĝo. Ĉian demandon pri saĝo aŭ prudento, kiun la reĝo al ili donis, li trovis ilin dekoble pli bonajn ol ĉiuj magiistoj kaj sorĉistoj en lia regno.

Rimarkoj kaj preĝoj