Lundon, 26 Aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 23: 13-22.

Jesuo diris al la homamasoj kaj al siaj disĉiploj: "Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, vi hipokrituloj. Vi ŝlosas la regnon de la ĉielo antaŭ homoj. Vi ne eniras, nek permesas eniron al tiuj, kiuj celas eniri." …) Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, vi hipokrituloj. Vi trapasas maron kaj landon, por fari unu konvertiĝon, kaj kiam tio okazas, vi faras lin infano de Gehenna duoble pli ol vi mem! Ve al vi, blindaj gvidantoj, kiuj diru: "Se oni ĵuras per la templo, tio signifas nenion; sed se oni ĵuras per la oro de la templo, oni estas devigita." Blindaj malsaĝuloj, kio estas pli granda, la oro, aŭ la templo, kiu sanktigis la oron? Kaj vi diras: 'Se oni ĵuras per la altaro, tio signifas nenion, sed se oni ĵuras per la donaco sur la altaro, oni devigas. ' Vi, blindulo, kiu estas pli granda, la donaco, aŭ la altaro, kiu sanktigas la donacon? Tiu, kiu ĵuras per la altaro, ĵuras per ĝi kaj ĉio, kio estas sur ĝi; tiu, kiu ĵuras per la templo, ĵuras per ĝi kaj per tiu, kiu loĝas. En ĝi, iu, kiu ĵuras per la ĉielo, ĵuras per la trono de Dio kaj per tiu, kiu sidas sur ĝi. "

Rimarkoj kaj preĝoj