Lundon, 27 aprilon 2020: Psalmoj 119 (118): 23-24.26-27.29-30.

Kvankam princoj kunvenas kaj parolas kontraŭ mi, via servanto meditas pri viaj statutoj. Jes, viaj dekretoj plaĉas al mi; ili estas miaj konsilistoj. Mi deklaris miajn vojojn, kaj vi respondis al mi; instruu al mi viajn statutojn. Komprenigu al mi la manieron de viaj ordonoj, kaj mi meditos pri viaj mirindaj faroj. Forigu de mi la vojon de mensogo kaj favoru min per Via leĝo. La vojon de la vero mi elektis; Viajn ordenojn mi starigis antaŭ mi.

Rimarkoj kaj preĝoj