Lundon, 27 aprilon 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 22-29.

[Post kiam Jesuo nutris la kvin mil homojn, liaj disĉiploj vidis lin marŝante sur la maro.] La sekvan tagon, la homamaso, kiu restis trans la maro, vidis, ke estis nur unu boato tie, kaj ke Jesuo ne iris kune kun sia disĉiploj en la boato, sed nur liaj disĉiploj estis forlasintaj. Aliaj ŝipoj venis el Tiberias proksime al la loko, kie ili manĝis la panon, kiam la Sinjoro dankis. Kiam la homamaso vidis, ke nek Jesuo, nek liaj disĉiploj estas tie, ili mem eniris ŝipojn kaj venis al Kapernaum serĉante Jesuon. Kaj trovinte lin trans la maro, ili diris al li: Rabeno, kiam vi alvenis ĉi tien? Jesuo respondis al ili kaj diris: "Amen, am, mi diras al vi, vi serĉas min ne ĉar vi vidis signojn, sed ĉar vi manĝis la panojn kaj estis plenaj. Ne laboru por manĝaĵoj, kiuj pereas, sed por la manĝo kiu daŭras por vi. eterna vivo, kiun la Filo de homo donos al vi. Ĉar sur lin la Patro, Dio, donis sian sigelon. " Kaj ili diris al li: Kion ni povas fari por plenumi la farojn de Dio? Jesuo respondis kaj diris al ili: Jen la laboro de Dio, ke vi kredas je tiu, kiun li sendis.

Rimarkoj kaj preĝoj