Lundon, 27 januaron 2020: dua libro de Samuelo 5: 1-7.10.

En tiuj tagoj, ĉiuj triboj de Izrael venis al David en bebron kaj diris: "Jen ni, via osto kaj via karno. En tagoj pasintaj, kiam Saul estis nia reĝo, vi estis, kiu kondukis la Izraelidojn kaj rekondukis ilin. . Kaj la Eternulo diris al vi: 'Vi paŝtos Mian popolon Izrael kaj estos estro de Izrael.' "Kiam ĉiuj plejagxuloj de Izrael venis al David en bebron, la reĝo David interkonsentis kun ili tie antaŭ la Eternulo, kaj ili sanktoleis lin reĝo de Izrael. David havis la agxon de tridek jaroj, kiam li farigxis regxo, kaj li regxis kvardek jarojn: sep jarojn kaj ses monatojn en HXebron super Judujo kaj tridek tri jarojn en Jerusalem super cxiuj Izraelidoj kaj Judujo. La reĝo kaj liaj viroj ekiris al Jerusalemo kontraŭ la Jebusidoj, kiuj loĝis en la regiono. David estis dirita, "Vi ne povas eniri ĉi tie; blinduloj kaj lamuloj forpelos vin!" kiu estis ilia maniero diri, "David ne povas eniri ĉi tie." Sed David prenis la fortikaĵon de Cion, kiu estas la Urbo de David. David kreskadis ĉiam pli potenca, ĉar la Eternulo Cebaot estis kun li.

Rimarkoj kaj preĝoj