Lundon, 27 julion 2020: Libro de Jeremia 13: 1-11.

La Eternulo diris al mi: Iru aĉetu vin per tolo; surmetu ĝin sur viajn lumbojn, sed ne enmetu ĝin en akvon. Mi aĉetis la tolaĵon, kiel ordonis la Eternulo, kaj surmetis ĝin. Por dua fojo aperis al mi la vorto de la Eternulo: Prenu la tukojn, kiujn vi aĉetis kaj vi portis, kaj iru nun al la Parato; tie kaŝu ĝin en fendon de la roko. Obeante al la ordono de la Eternulo, mi iris en la Paraton kaj enterigis la tukojn. Post longa intertempo, li diris al mi: Iru nun al la Parateto kaj venigu la lignon, kiun mi diris al vi kaŝi tie. Denove mi iris en la Paraton, elserĉis kaj prenis la ŝuon el la loko, kie mi estis kaŝinta ĝin. Sed ĝi putriĝis, bonas nenio! La mesaĝo venis al mi de la Eternulo: Tiele diras la Eternulo: Tiel mi ankaŭ permesos al la fiereco de Judujo putri, la granda fiero de Jerusalem. Ĉi tiuj malbonaj homoj, kiuj rifuzas obei miajn vortojn, kiuj iradas en la obstineco de sia koro kaj sekvas strangajn diojn por servi ilin kaj adori ilin, estos kiel ĉi tiu lino, kiu utilas al nenio. Ĉar, proksime al la lumboj de la viro, mi tiel alkroĉis al mi la tutan domon de Izrael kaj la tutan domon de Judujo, diras la Eternulo; esti mia popolo, mia renomo, mia laŭdo, mia beleco. Sed ili ne aŭskultis.

Rimarkoj kaj preĝoj