Lundon, 28 Oktobro 2019: Letero al la Efesanoj 2: 19-22.

Fratoj kaj fratinoj: Vi ne plu estas fremduloj kaj kunloĝantoj, sed vi estas kuncivitanoj kun la sanktuloj kaj membroj de la domanaro de Dio, konstruitaj sur la fundamento de la apostoloj kaj profetoj, kun Kristo Jesuo mem kiel la kapelo. Per li la tuta strukturo estas kunigita kaj kreskas en templon sanktan en la Sinjoro; en li vi ankaŭ estas kunkonstruitaj en loĝejon de Dio en la Spirito.

Rimarkoj kaj preĝoj