Lundon, 28 oktobro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 6: 12-16.

Jesuo foriris sur la monton por preĝi, kaj li pasigis la nokton en preĝado al Dio. Kiam venis la tago, li alvokis siajn disĉiplojn, kaj el ili li elektis Dek du, kiujn li nomis ankaŭ apostoloj: Simon, kiun li nomis Petro, kaj lian fraton Andreo, Jakobo, Johano, Filipo, Bartolomé, Mateo, Tomaso, Jakobo la filo de Alfeo, Simon, kiu estis nomata Zaloto, kaj Judas, filo de Jakobo, kaj Judas Iskariota, kiuj fariĝis perfidulo.

Rimarkoj kaj preĝoj