Lundon, 29 junion 2020: Agoj de la Apostoloj 12: 1-11.

En tiuj tagoj, reĝo Herodo donis manojn al iuj membroj de la Eklezio por damaĝi ilin. Li havis Jakobon, la fraton de Johano, mortigitan de la glavo, kaj kiam li vidis, ke tio plaĉas al la judoj, li ankaŭ arestis Petron. (Ĝi estis (la) festeno de Nedevigita Pano.) Li prenis lin en malliberejon kaj metis lin en malliberejon sub la gvardion de kvar taĉmentoj de kvar soldatoj ĉiu. Li intencis venigi lin antaŭ la homojn post Pasko. Petro do estis tenita en malliberejo, sed preĝo de la eklezio fervore plenumis Dion al li. En la sama nokto antaŭ ol Herodo procesigis lin, Petro, sekurigita de duoblaj ĉenoj, dormis inter du soldatoj, dum ekster la pordaj gardistoj gardis lin en la malliberejo. Subite la anĝelo de la Sinjoro staris apud li kaj lumo ekbrilis en la ĉelo. Li frapis Petron flanke kaj vekis lin, dirante: "Leviĝu rapide." La ĉenoj falis de liaj pojnoj. La anĝelo diris al li: Enmetu vian zonon kaj viajn sandalojn. Li tiel faris. Kaj li diris al li: Surmetu vian mantelon kaj sekvu min. Do li sekvis lin eksteren, ne komprenante, ke tio, kio okazis tra la anĝelo, estis reala; li pensis, ke li vidas vizion. Ili pasis la unuan gardiston, poste la duan, kaj venis al la fera pordego, kiu eliris al la urbo, kiu mem malfermis por ili. Ili aperis kaj faris sian vojon malsupren laŭ strateto, kaj subite la anĝelo forlasis lin. Tiam Petro reakiris siajn prudentojn kaj diris: "Nun mi scias certe, ke (la) Sinjoro sendis sian anĝelon kaj savis min el la mano de Herodo kaj de ĉio, kion la juda popolo atendis."

Rimarkoj kaj preĝoj