Lundon, 29 Junion 2020: Dua Letero al Timoteo 4: 6-8.17-18.

Amato: Mi jam estas elversxita kiel librono, kaj la tempo de mia foriro jam venis. Mi bone konkuris; Mi finis la kuron; Mi konservis la fidon. De nun atendas min la krono de justeco, kiun la Sinjoro, la justa juĝisto, donos al mi en tiu tago, kaj ne nur al mi, sed al ĉiuj, kiuj sopiris lian aperon. Sed la Sinjoro staris apud mi kaj donis al mi forton, por ke per mi la proklamo finiĝu kaj ĉiuj nacianoj aŭdu ĝin. Kaj mi estis savita el la buŝo de la leono. Sed la Sinjoro staris apud mi kaj donis al mi forton, por ke per mi la proklamo finiĝu kaj ĉiuj nacianoj aŭdu ĝin. La Sinjoro savos min de ĉiu malbona minaco kaj venigos min en sian ĉielan regnon. Al Li estu gloro por ĉiam kaj eterne. Amen.

Rimarkoj kaj preĝoj