Lundon, 3 februaron 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 5: 1-20.

Jesuo kaj liaj disĉiploj venis al la alia bordo de la maro, al la teritorio de la Gerasenoj. Kiam li eliris el la boato, tuj renkontis lin viro el la tomboj, kun malpura spirito. La viro estis loĝanta inter la tomboj kaj neniu plu povis reteni lin, eĉ kun ĉeno. Fakte, li ofte estis ligita per raketoj kaj ĉenoj, sed la ĉenoj estis disŝiritaj de li kaj la raketoj frakasis, kaj neniu estis sufiĉe forta por subigi lin. Nokte kaj tage inter la tomboj kaj sur la montetoj ĉiam li ekkriis kaj bruis per ŝtonoj. Vidante Jesuon de malproksime, li kuris kaj prosternis sin antaŭ li, kriante laŭte: "Kion vi devas fari kun mi, Jesuo, Filo de la Plejalta Dio? Mi ne ĝuas vin per Dio?" turmentu min! " (Li estis dirinta al li, "Malkuraĝa spirito, eliru el la viro!") Li demandis lin, "Kiel vi nomiĝas?" Li respondis, "Legio estas mia nomo. Estas multaj el ni." Kaj li pledis fervore kun li, ke li ne forpelu ilin de tiu teritorio. Nun granda grego da porkoj paŝtis tie sur la monteto. Kaj ili pledis kun li, "Sendu nin en la porkon. Ni eniru ilin." Kaj li lasis ilin, kaj la malpuraj spiritoj eliris kaj eniris la porkon. La grego ĉirkaŭ du mil veturis malsupren kruta bordo en la maron, kie ili estis dronitaj. La bredistoj forkuris kaj raportis la incidenton en la urbo kaj tra la kamparo. Kaj homoj eliris por vidi kio okazis. Kiam ili alproksimiĝis al Jesuo, ili ekvidis la viron, kiu estis posedata de Legio, sidante tie vestita kaj en lia ĝusta menso. Kaj ili kaptis timon. Tiuj, kiuj atestis la incidenton, klarigis al ili, kio okazis al la posedata viro kaj al la porko. Tiam ili komencis petegi lin forlasi sian distrikton. Dum li eniris en la boaton, la viro, kiu estis posedita, petis resti kun li. Sed li ne permesus lin, sed diris al li anstataŭe: "Iru hejmen al via familio kaj anoncu al ili ĉion, kion la Sinjoro kompatis por vi." Tiam la viro foriris kaj komencis proklami en la Dekapolis, kion Jesuo faris por li; kaj ĉiuj miris.

Rimarkoj kaj preĝoj