Lundon, 30 septembron 2019: Libro de Zeechaarja 8: 1-8.

Ĉi tiu vorto de la Eternulo Cebaot venis: Tiele diras la Eternulo Cebaot: Mi forte zorgas pri Cion, incitadis al ŝi ĵaluzan koleron. Tiele diras la Eternulo: Mi revenos al Cion, kaj Mi loĝos en Jerusalem; Jerusalemo estos nomata fidela urbo, kaj la monto de la Eternulo Cebaot, la sankta monto. Tiele diras la Eternulo Cebaot: Maljunuloj kaj maljunuloj, ĉiu kun dungosoldato pro maljuneco, denove sidos sur la stratoj de Jerusalem. La urbo plenos de knaboj kaj knabinoj ludantaj sur ŝiaj stratoj. Tiele diras la Eternulo Cebaot: Eĉ se ĉi tio ŝajnos neebla antaŭ la restintoj de ĉi tiu popolo, ĉu en tiuj tagoj ankaŭ estos neeble antaŭ Miaj okuloj? Diras la Eternulo Cebaot? Tiele diras la Eternulo Cebaot: Jen Mi savos Mian popolon el la lando de la leviĝanta suno kaj el la lando de la suno. Mi revenigos ilin, por loĝi en Jerusalem. Ili estos mia popolo, kaj Mi estos ilia Dio, kun fideleco kaj justeco.

Rimarkoj kaj preĝoj