Lundon, 31 Aŭgusto 2020: Psalmoj 119 (118): 97.98.99.100.101.102.

Kiel mi amas Vian leĝon, ho Eternulo! Ĝi estas mia meditado la tutan tagon. Via ordono pli saĝigis min ol miaj malamikoj, ĉar ĝi estas ĉiam kun mi. Mi havas pli da kompreno ol ĉiuj miaj instruistoj Kiam viaj dekretoj estas mia meditado. Mi havas pli da kapablo ol la pliaĝuloj, Ĉar mi observas viajn ordonojn. De ĉiu malbona vojo mi retenas miajn piedojn, por ke mi konservu viajn vortojn. De Viaj ordonoj mi ne foriĝas, ĉar Vi instruis min.

Rimarkoj kaj preĝoj