Lundon, 31 aŭgusto 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 4: 16-30.

Jesuo venis al Nazaret, kie li plenkreskiĝis kaj iris laŭ sia kutimo en la sinagogon en la sabata tago. Li stariĝis, por legi kaj ricevis al li skribrulajxon de la profeto Jesaja. Li malvolvis la skribrulajxon kaj trovis la pasejon, kie estis skribite: "La Spirito de la Sinjoro estas sur mi, ĉar li sanktoleis min por alporti ĝojajn rakontojn al la senhavuloj. Li sendis min por proklami liberecon al kaptitoj kaj reakiro de vido al la blinduloj, por lasi la prematojn liberiĝi, kaj proklami jaron akcepteblan al la Sinjoro. " Rigardante la skribrulon, li redonis ĝin al la servisto kaj sidiĝis, kaj la okuloj de ĉiuj en la sinagogo rigardis lin fikse. Li diris al ili, "Hodiaŭ ĉi tiu skriba pasejo plenumiĝas en via aŭdienco." Kaj ĉiuj parolis multe pri li kaj miris pro la graciaj vortoj, kiuj venis el lia buŝo. Li diris al ili, "Verŝajne vi citos al mi ĉi tiun proverbon, 'Kuracisto, resanigu vin', kaj diru, 'Faru ĉi tie en via naskiĝa loko tion, kion ni aŭdis, estis faritaj en Kapernaum.'" Kaj li diris, "Amen, Mi diras al vi, ke neniu profeto estas akceptita en sia propra naskiĝa loko.Vere, mi diras al vi, estis multaj vidvinoj en Israelo en la tagoj de Elija, kiam la ĉielo estis fermita dum tri kaj duona jaroj kaj severa malsato disvastiĝis tra la la tutan landon, li sendis al Elija, sed nur al vidvino en Zarephat en la lando Cidon, kaj estis multaj lepruloj en Izrael, dum la profeto Eliŝa, sed neniu el ili estis purigita. , sed nur Naaman la Siriano. " Kiam la homoj en la sinagogo aŭdis tion, ili ĉiuj pleniĝis de furiozo. Ili leviĝis, forpelis lin el la urbo, kaj kondukis lin al la frunto de la monteto, sur kiu estis konstruita ilia urbo, por peli lin malsupren. Sed li trapasis ilin kaj foriris.

Rimarkoj kaj preĝoj