Lundon, 3an de februaro 2020: 2a libro de Samuelo 15: 13-14.30.16: 5-13a.

Informanto venis al David kun la raporto, "La Izraelidoj transdonis sian lojalecon al Abŝalom." David diris al ĉiuj siaj servantoj, kiuj estis kun li en Jerusalem: "Supren! Ni forkuru, aŭ neniu el ni eskapos de Abŝalom. Foriru rapide, por ke li ne rapidu kaj venkos nin, tiam vizitu katastrofon sur nin. la urbo ĝis la glavo. " Dum David supreniris la monton de Olivoj, li ploris senĉese. Lia kapo estis kovrita, kaj li piediris senŝua. Ĉiuj tiuj, kiuj estis kun li, ankaŭ havis siajn kapojn kovritaj kaj ploris dum ili iris. Dum David alproksimiĝis al Bahurim, viro nomata Ŝimei, filo de Gera de la sama klano kiel la familio de Saul, venis el la loko, malbenante dum li venis. Li ĵetis ŝtonojn al David kaj ĉiuj oficiroj de la reĝo, kvankam ĉiuj soldatoj, inkluzive de la reĝa gvardio, estis dekstre kaj maldekstre de David. Ŝimei diris dum li malbenis: "For, vi murdema kaj malvirta! La Eternulo postulis vin pro la tuta sango verŝita en la familion de Saul, en kies loko vi fariĝis reĝo, kaj la Eternulo transdonis la regnon al via filo Abŝalom. Kaj nun vi suferas ruinon pro murdo. Abisxaj, filo de Ceruja, diris al la regxo: "Kial tiu mortinta hundo malbenas mian sinjoron la regxon? Lasu min preterpasi, kaj mi demetu sian kapon." Sed la reĝo respondis: "Kian aferon vi havas, ĉu el viaj filoj, el Ceruja, ke li malbenas? Supozu, ke la Eternulo diris al li malbeni Davidon; kiu tiam kuraĝos diri: Kial vi faras ĉi tion?" La reĝo diris al Abiŝaj kaj al ĉiuj liaj servantoj: "Se mia propra filo, kiu eliris el miaj lumboj, serĉas mian vivon, kiom pli povus fari ĉi tiu Benjamenido! Lasu lin kaj malbeni, ĉar la Eternulo diris al li. Eble la Eternulo rigardos mian mizeron kaj rekompencos min por la malbenoj, kiujn li eldiros hodiaŭ. " David kaj liaj viroj daûrigis la vojon, dum imeimei tenis informon pri ili sur la monteto, dum la tuta tempo malbenante kaj ĵetante ŝtonojn kaj malpuraĵon dum li iris.

Rimarkoj kaj preĝoj