Lundon, 4 majo 2020: Agoj de la Apostoloj 11: 1-18.

La apostoloj kaj la fratoj, kiuj estis en Judujo, aŭdis, ke ankaŭ la nacianoj akceptis la vorton de Dio. Kaj kiam Petro supreniris al Jerusalemo, la cirkumcidaj kredantoj alfrontis lin, dirante: "Vi eniris la domon de necirkumciditaj homoj kaj manĝis kun ili." Petro komencis kaj klarigis al ili paŝon post paŝo, dirante: "Mi estis preĝanta en la urbo Joppo, kiam en tranco mi havis vizion, io similanta al granda folio malsupreniranta, mallevita de la ĉielo per siaj kvar anguloj, kaj ĝi venis al mi. Rigardante intence en ĝi, mi observis kaj vidis la kvarpiedajn bestojn de la tero, la sovaĝajn bestojn, la reptiliojn kaj la birdojn de la ĉielo. Ankaŭ mi aŭdis voĉon diri al mi, 'Leviĝu, Petro. Buĉu kaj manĝu. ' Sed mi diris, "Certe ne, sinjoro, ĉar nenio profana aŭ malpura iam en mian buŝon eniris." Sed duan fojon voĉo el la ĉielo respondis, "Kion Dio purigis, vi ne nomu profanojn." Ĉi tio okazis tri fojojn, kaj tiam ĉio estis streĉita denove sur la ĉielon. Ĝuste tiam aperis tri viroj ĉe la domo, kie ni estis, kiuj estis senditaj al mi el Cezarea. La Spirito diris al mi, ke ili akompanu ilin sen diskriminacio. ankaŭ iris kun mi, kaj ni eniris la domon de la viro.Li rilatis al ni, kiel li vidis (la) anĝelon starantan en sia domo, dirante: 'Sendu iun al Jafo kaj alvoku Simonon, kiu estas nomata Petro, kiu parolos vortojn al vi, per kiu vi kaj via tuta domanaro estos savita. ' Kiam mi komencis paroli, la sankta Spirito falis sur ilin, kiel ĝi estis sur ni komence, kaj mi rememoris la vorton de la Sinjoro, kiel Li diris: 'Johano baptis per akvo, sed vi baptos per la sankta Spirito. ' Se tiam Dio donis al ili la saman donacon, kiun li donis al ni, kiam ni kredis al la Sinjoro Jesuo Kristo, kiu estis mi por povi malhelpi Dion? " Aŭdinte tion, ili ĉesis obĵeti kaj gloris Dion, dirante: "Dio ankaŭ donis al la nacianoj penton vivan."

Rimarkoj kaj preĝoj