Lundon, 6 aprilon 2020: Libro de Jesaja 42: 1-7.

Jen mia servanto, kiun mi subtenas, estas mia elektito, kun kiu mi plaĉas, sur kiun mi metis mian spiriton; Li elirigu justecon al la popoloj, Ne kriante, Ne kriante, Ne aŭdigante sian voĉon sur la strato. Brulitan kanon li ne rompos, Kaj bruan meĉon li ne estingos, Ĝis li starigos justecon sur la tero; la marbordaj teroj atendos lian instruadon. Tiele diras Dio, la Eternulo, kiu kreis la ĉielon kaj etendis ilin, kiu etendas la teron per siaj rikoltoj, Kiu donas spiron al ĝia popolo kaj spirito al tiuj, kiuj marŝas sur ĝi: Mi, la Eternulo, vokis vin por la venko de justeco, mi kaptis vin per la mano; Mi formis vin, kaj starigis vin kiel interligon de la homoj, lumon por la nacioj, Por malfermi la okulojn de blinduloj, por elirigi kaptitojn el la malliberejo, kaj el la kavo, kiuj loĝas en mallumo.

Rimarkoj kaj preĝoj