Lundon, 6 aprilon 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 12: 1-11.

Ses tagojn antaŭ Pasko Jesuo venis en Betanion, kie estis Lazaro, kiun Jesuo levis el la mortintoj. Ili tie vespermanĝis por li, kaj Marta servis, dum Lazaro estis unu el tiuj, kiuj sidis ĉe li ĉe la tablo. Maria prenis litron da multekosta parfumita oleo farita el vera aromata nardo kaj ŝmiris la piedojn de Jesuo kaj sekigis ilin per siaj haroj; la domo plenigis la bonodoron de la oleo. Tiam Judas, la Iskarioto, unu el liaj disĉiploj kaj tiu, kiu perfidus lin, diris: Kial ĉi tiu oleo ne estis vendita dum salajroj por tricent tagoj kaj donita al malriĉuloj? Li diris tion ne ĉar li zorgis pri malriĉuloj, sed ĉar li estis ŝtelisto kaj tenis la monbileton kaj kutimis ŝteli la kontribuojn. Do Jesuo diris: "Lasu ŝin sola. Lasu ŝin konservi ĉi tion por la tago de mia entombigo. Vi ĉiam havas la senhavulon kun vi, sed vi ne ĉiam havas min." (La) granda homamaso de la judoj eksciis, ke li estis tie kaj venis, ne nur pro Jesuo, sed ankaŭ por vidi Lazaron, kiun li relevis el la mortintoj. Kaj la ĉefpastroj intencis mortigi Lazaron ankaŭ, ĉar multaj el la judoj forturniĝis kaj kredis je Jesuo pro li.

Rimarkoj kaj preĝoj